เทศบาลตำบลป่างิ้ว

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลป่างิ้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน

นายดวงจันทร์ มหาวรรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านขุนเมืองงาม
 0850302093

นายสุวิทย์ กิตตะวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านทรายมูล
 0882516945

นายผดุง วิชาคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 14
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านสันทราย
 

นายพิรม สิทธิยศ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 15
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านดงพระพร
 0814721327

นางบัวไข ครุฑใจกล้า

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 16
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านสันปูเลย
 0892653304


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.230.154.90
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 240ip
เดือนนี้ 7516ip
ปีนี้ 58264ip
ทั้งหมด 286937ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator