เทศบาลตำบลป่างิ้ว

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลป่างิ้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน

นายวีระพงศ์ วิชาคำ

กำนันตำบลป่างิ้ว

หมู่ที่ 12
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฮ่างต่ำเหนือ
 0819518096

นายพงศ์ศักดิ์ รัตนสุภา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่างิ้ว
 0982634993

นายขจร ปาติ๊บ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าสัก
 0861791753

นายดวงคำ สุกดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฮ่างต่ำ
 0955242740

นางพัทธนันท์ เป็งสุวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านร่องกู่
 0815951454

นายบุญรัตน์ อุตทัง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่าเหมือด
 0801359844

นายไชยนรินทร์ เรือนหล้า

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านหม้อ
 0898522379

นายสมควร ชัยมณี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านแม่หาง
 0909069093

นายประกิจ ทองสว่าง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านห้วยมะเกลี้ยง
 083-8823014

นายเจษฎา ปัญญาน้อย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านสบลี
 0894301045

นายเอกชัย นุชาย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านหนองเขียว
 


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 262ip
เดือนนี้ 4046ip
ปีนี้ 44721ip
ทั้งหมด 273394ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator