เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 544 รายการ
จำนวนหน้า 11 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
151 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
152 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ห้องสำนักปลัดเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
153 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้านหน้า และหลังอาคารเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
154 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน และจุดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
155 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
156 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานช่าง สำรวจพื้นที่โครงการในเทศบัญญัติและงานซ่อมแซมของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้าน ช่วยเหลือในการลงพื้นที่สำรวจจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสำรวจพื้นที่โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
157 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๕๕๓๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/9/2566
158 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งรอบสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2566
159 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
160 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านสบลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
161 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
162 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างถมดินไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านขุนเมืองงาม เชื่อม หมู่ ๑๕ บ้านดงพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
163 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2566
164 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2566
165 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
166 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดงพระพร หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
167 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
168 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
169 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
170 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
171 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
172 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
173 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
174 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
175 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
176 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อถุงตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะ และอุปกรณ์สาธิตการทำถังดักไขมัน ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/8/2566
177 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% บรรจุ ๕๐ กรัม (๑ ถัง มี ๕๐๐ ซอง) ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/8/2566
178 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/8/2566
179 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อติดตั้งเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/8/2566
180 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/8/2566
181 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ฌาปนสถานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
182 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
183 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถฟอร์ด ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๓๓๐๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
184 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2566
185 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/8/2566
186 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2566
187 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2566
188 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/8/2566
189 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวันและสัตว์รบกวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2566
190 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2566
191 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2566
192 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 15 บ้านดงพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/7/2566
193 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อทรายเทมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/7/2566
194 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อประปาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านร่องกู่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/7/2566
195 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/7/2566
196 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13 คลิกอ่าน.. 17/7/2566
197 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประมวลผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/7/2566
198 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขุดลอกสระน้ำ พร้อมก่อสร้างราวกันตก บ้านร่องกู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/7/2566
199 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายอักษรพลาสวูด และจัดทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/7/2566
200 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๗๖๕๕ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/7/2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 544 รายการ
จำนวนหน้า 11 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.230.154.90
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 240ip
เดือนนี้ 7516ip
ปีนี้ 58264ip
ทั้งหมด 286937ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator