เทศบาลตำบลป่างิ้ว
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
By : นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข เมื่อ : 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 50   

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ดำเนินงานโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนายภูเบศร์ คำโล
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการคือ

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ได้นำความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารให้สะอาด ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และได้มาตรฐาน

2. เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ

โดยมีการดำเนินจัดกิจกรรมอบรมร่วมกับวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.212.94.18
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 336ip
เดือนนี้ 1486ip
ปีนี้ 109303ip
ทั้งหมด 216511ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator