เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นายธีรพงศ์ คงเสือ
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 14 ,080-6755068


* ไม่มีกรอบอัตรากำลังรองปลัดเทศบาล
นางสาวปรานอม คนอยุ่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 081-7069595, 053-648963 ต่อ 15

นางอรวรรณ แสงคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 084-3783411 ,053-648963 ต่อ 16

นายธีรพงศ์ คงเสือ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17

นางนภาลัย พันเลิศพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18 , 081-0339877

นางจารุฉัตร แสนช่างไม้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 22
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 251ip
เดือนนี้ 575ip
ปีนี้ 30023ip
ทั้งหมด 258696ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator