เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 28 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การจัดทำถังขยะเปียก ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 2/11/2565
Read (45)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 23/8/2565
Read (16)

ขอเชิญร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว สมัครเข้าร่วมรับการตรวจประเมินป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย "Clean Food Good Taste"...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 4/8/2565
Read (289)

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสําหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2565
Read (369)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2565
Read (326)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 2/6/2565
Read (427)

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 31 พฤษภาคม 2565...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 31/5/2565
Read (425)

จัดอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบล...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 24/3/2565
Read (445)

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบล...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 24/3/2565
Read (13)

แจ้งประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 18/2/2565
Read (271)

ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 9/2/2565
Read (358)

โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 27/10/2564
Read (567)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 6/10/2564
Read (396)

โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 28/9/2564
Read (494)

ขอเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันป้องกันโรคเรบีส์(พิษสุนัขบ้า)โลก ปีพ.ศ.2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 21/9/2564
Read (397)

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 16/9/2564
Read (395)

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 13/9/2564
Read (414)

รับคำขอรับบริการเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 6/9/2564
Read (449)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 27/8/2564
Read (224)

จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 26/8/2564
Read (435)

จำนวนข่าวทั้งหมด 28 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.229.119.176
ออนไลน์ 20ip
วันนี้ 115ip
เดือนนี้ 1180ip
ปีนี้ 83401ip
ทั้งหมด 101187ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator