เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 140 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.2567...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 11/4/2567
Read (13)

ความรู้เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) สาวไทยแก้มแดง...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 10/4/2567
Read (25)

การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 10/4/2567
Read (16)

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 10/4/2567
Read (23)

โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนเมษายน 2567...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 10/4/2567
Read (23)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 4/4/2567
Read (66)

โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน มีนาคม 2567...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 29/3/2567
Read (88)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ เดือนมีนาคม...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 29/3/2567
Read (87)

มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 25/3/2567
Read (86)

กิจกรรม “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 20/3/2567
Read (112)

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 18/3/2567
Read (108)

แนวทางการควบคุม กำกับป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ และคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันลดความเสี่ยงสุขภาพจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 13/3/2567
Read (118)

วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามโครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 29/2/2567
Read (161)

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 28/2/2567
Read (144)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ เดือนกุมภาพันธ์...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 27/2/2567
Read (140)

ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 8/2/2567
Read (160)

ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 8/2/2567
Read (179)

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) สายพันธุ์ JN.1...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 8/2/2567
Read (155)

ออกตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตรับผิดชอบ ร้านซีแอนด์ซี ม.6 ...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 6/2/2567
Read (171)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 2567...


โดย น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
Post Date 6/2/2567
Read (180)

จำนวนข่าวทั้งหมด 140 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 269ip
เดือนนี้ 4053ip
ปีนี้ 44728ip
ทั้งหมด 273401ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator