เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 19/9/2566
Read (24)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 19/9/2566
Read (21)

ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 19/9/2566
Read (24)

โครงการขยะแลกไข่...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 31/8/2566
Read (58)

ประชุมคณะทำงานการจัดการทำแผนการดูแลรายบุคคล ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2566...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 21/8/2566
Read (216)

กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมอบทรายทีมีฟอสให้แกนนำสุขภาพหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 27/7/2566
Read (276)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 24/7/2566
Read (213)

โครงการขยะแลกไข่...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 21/7/2566
Read (190)

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 14/7/2566
Read (149)

ออกตรวจการปรับปรุงสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 12/7/2566
Read (150)

ออกตรวจตลาดประเภทที่ 1 ในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 12/7/2566
Read (134)

ออกตรวจสถานที่สะสมอาหารในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้ประกอบการ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 11/7/2566
Read (131)

ไข้เลือดออก มหันตภัยร้ายจากยุงลาย...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 10/7/2566
Read (180)

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรถณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 6/7/2566
Read (194)

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 5/7/2566
Read (171)

ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2566
Read (180)

ออกตรวจสภาพของตลาดประเภทที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2566
Read (172)

ออกตรวจสถานที่สะสมอาหารในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้ประกอบการ...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2566
Read (155)

โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2566
Read (130)

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 22/6/2566
Read (163)

จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 37ip
วันนี้ 262ip
เดือนนี้ 12597ip
ปีนี้ 71398ip
ทั้งหมด 178606ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator