เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 36 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม...


โดย นางสาวขวัญภิรมย์ นาลัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Post Date 1/3/2566
Read (36)

ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสาวขวัญภิรมย์ นาลัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Post Date 1/3/2566
Read (38)

ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 17/2/2566
Read (65)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับการสนับสนุนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)ในการกำจัด/ย่อยสลายเศษเหลือใช้ทางการเกษตรและในชุมชน...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 13/2/2566
Read (70)

เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 10/2/2566
Read (56)

การป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด ด้วยวิตามินโฟลิก เอชิด...


โดย นางสาวขวัญภิรมย์ นาลัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Post Date 6/2/2566
Read (59)

โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน มกราคม 2566...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 2/2/2566
Read (112)

กิจกรรมคัดแยกขยะในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 17/1/2566
Read (82)

จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การจัดทำถังขยะเปียก ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 2/11/2565
Read (145)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 23/8/2565
Read (95)

ขอเชิญร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว สมัครเข้าร่วมรับการตรวจประเมินป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย "Clean Food Good Taste"...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 4/8/2565
Read (394)

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสําหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2565
Read (460)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2565
Read (407)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 2/6/2565
Read (509)

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 31 พฤษภาคม 2565...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 31/5/2565
Read (503)

จัดอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบล...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 24/3/2565
Read (531)

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบล...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 24/3/2565
Read (93)

แจ้งประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 18/2/2565
Read (374)

ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 9/2/2565
Read (419)

โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 27/10/2564
Read (652)

จำนวนข่าวทั้งหมด 36 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.209.138
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 221ip
เดือนนี้ 5914ip
ปีนี้ 21817ip
ทั้งหมด 129025ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator