เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 129 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการดาดคอนกรีตพร้อมประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านสันทราย จำนวน 101,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 9/4/2567
Read (31)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrtete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.3021 หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว งบประมาณ 4,938,000.00 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 21/3/2567
Read (24)

ประาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 1 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง จำนวนเงิน 250,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 7/3/2567
Read (128)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 219,912 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 15/2/2567
Read (196)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 12 จำนวนเงิน 395,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 12/2/2567
Read (243)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว งบประมาณ 2,000,000.-บาท (เทศบัญญัติ)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 6/2/2567
Read (26)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านสบลี จำนวนเงิน 252,851 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 2/2/2567
Read (211)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านสบลี จำนวนเงิน 255,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 30/1/2567
Read (232)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟ โซล่าเซลล์ บริเวณไหล่ทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้ว จำนวนเงิน 115,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 23/1/2567
Read (240)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13 งบประมาณ 1,200,000.- บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 28/12/2566
Read (251)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13 งบประมาณ 1,200,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/12/2566
Read (326)

(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 1/12/2566
Read (265)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่หาง จำนวนเงิน 244,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 28/11/2566
Read (218)

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/11/2566
Read (199)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งรอบสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวนเงิน 496,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 17/11/2566
Read (206)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ จำนวนเงิน 125,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/10/2566
Read (226)

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสัก จำนวนเงิน 259,900 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 17/10/2566
Read (257)

ประกาศตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 11/10/2566
Read (254)

ประกาศตรจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านขุนเมืองงาม จำนวนเงิน 440,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 25/9/2566
Read (313)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันทราย จำนวนเงิน 147,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 25/9/2566
Read (332)

จำนวนข่าวทั้งหมด 129 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 263ip
เดือนนี้ 4047ip
ปีนี้ 44722ip
ทั้งหมด 273395ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator