เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 94 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายก๋วน แปงหล้า หมู่ที่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ จำนวนเงิน 113,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/3/2566
Read (21)

ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/2/2566
Read (31)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ 11...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 21/2/2566
Read (47)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ 11 บ้านขุนเมืองงาม...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/2/2566
Read (51)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายบันลือศักดิ์ สัจจา - บ้านนายเสาร์ ใจปัญญา หมู่ที่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 9/2/2566
Read (62)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว หมู่ที่ 13 บ้านทรายมูล จำนวนเงิน 275,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 3/2/2566
Read (68)

ประกาศตรวจรับพัสดุในงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ จำนวนเงิน 235,300 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 31/1/2566
Read (67)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านแม่หาง หมู่ที่ 7...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 23/1/2566
Read (95)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 งบประมาณ 2,000,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/1/2566
Read (107)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 (งวดที่ 2) ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 26/12/2565
Read (106)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/12/2565
Read (132)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท กำหนดราคากลางจำนวน 2,074,847.36 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/12/2565
Read (137)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวนเงิน 2,555,555.00 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 16/12/2565
Read (124)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/10/2565
Read (211)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/10/2565
Read (226)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน (รถบรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/9/2565
Read (306)

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน (รถบรรทุกน้ำ)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 15/9/2565
Read (245)

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวนเงิน 485,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 15/9/2565
Read (295)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 14/9/2565
Read (427)

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 6 ตัน 6 ล้อ กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/9/2565
Read (340)

จำนวนข่าวทั้งหมด 94 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.209.138
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 209ip
เดือนนี้ 5902ip
ปีนี้ 21805ip
ทั้งหมด 129013ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator