เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 81 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/10/2565
Read (103)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/10/2565
Read (103)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน (รถบรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/9/2565
Read (179)

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน (รถบรรทุกน้ำ)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 15/9/2565
Read (148)

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวนเงิน 485,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 15/9/2565
Read (197)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 14/9/2565
Read (327)

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 6 ตัน 6 ล้อ กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/9/2565
Read (251)

ร่าง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 6 ตัน 6 ล้อ กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 30/8/2565
Read (238)

ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ งบประมาณ/กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/8/2565
Read (224)

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อองบประมาณ 2,563,000 บาท กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/8/2565
Read (248)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท (ครั้งที่ 2)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 18/7/2565
Read (477)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 197,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/7/2565
Read (405)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวน 660,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/7/2565
Read (382)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 24/6/2565
Read (452)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/6/2565
Read (464)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 13/6/2565
Read (397)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว งบประมาณ 2,499,000 บาท กำหนดราคากลาง 2,249,205.29 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/6/2565
Read (513)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/6/2565
Read (609)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด งบประมาณ 1,513,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 28/4/2565
Read (654)

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ 11 งบประมาณ 200,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/4/2565
Read (580)

จำนวนข่าวทั้งหมด 81 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.229.119.176
ออนไลน์ 22ip
วันนี้ 98ip
เดือนนี้ 1163ip
ปีนี้ 83384ip
ทั้งหมด 101170ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator