เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 111 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ประกาศตรจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านขุนเมืองงาม จำนวนเงิน 440,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 25/9/2566
Read (6)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันทราย จำนวนเงิน 147,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 25/9/2566
Read (7)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 15 จำนวนเงิน 216,700 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 11/9/2566
Read (20)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสัน่ทราย...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/9/2566
Read (37)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อประปาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านร่องกู่ หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 46,800 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/9/2566
Read (30)

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่า ซอย 6 บ้านดวงหลวง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนชัย อ.เขียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ 2,330,131.37 บาท กำหนดราคากลาง 2,330,131.37 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 7/8/2566
Read (160)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่สะพานโรงไฟ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง จำนวนเงิน 204,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/7/2566
Read (222)

ประกาศตรวจรับพัสดุ เสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 จำนวนเงิน 456,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 21/7/2566
Read (186)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมไหล่ทางสายป่าเหมือด-ป่าสัก หมู่ที่ 5 ป่าเหมือด จำนวนเงิน 107,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/7/2566
Read (212)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) บรรจุหินใหญ่ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 412,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 18/7/2566
Read (184)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหนองเขียว ) หมู่ที่ 10 จำนวนเงิน 190,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/5/2566
Read (274)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม จำนวนเงิน 1,470,000.00 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/5/2566
Read (281)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หน้าบ้านนายสมจิตร์ ภัทรพนาไพร หมู่ที่ ๑ บ้านป่างิ้ว จำนวนเงิน 226,,233.18 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/4/2566
Read (309)

ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูล การขายทอดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างและประเภทอาคารสำนักงาน ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/4/2566
Read (347)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากบ้านนายผัด สมเวที ถึง บ้านนายรัตน์ เขียวสุภา หมู่ที่ 3 บ้านฮ่างต่ำ จำนวนเงิน 330,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/4/2566
Read (300)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย 2 ตั้งแต่บ้านนายเกษม มูลชนะ ถึงสามแยก บ้านนายสุเทพ ดวงดี หมู่ที่ 16 บ้านสันปูเลย จำนวนเงิน 195,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 4/4/2566
Read (303)

ประกาศ เรื่อง การขายทอดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างและประเภทอาคารสำนักงาน ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 30/3/2566
Read (326)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายก๋วน แปงหล้า หมู่ที่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ จำนวนเงิน 113,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/3/2566
Read (377)

ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/2/2566
Read (406)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ 11...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 21/2/2566
Read (333)

จำนวนข่าวทั้งหมด 111 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 242ip
เดือนนี้ 12577ip
ปีนี้ 71378ip
ทั้งหมด 178586ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator