เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 52 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 14/5/2567
Read (248)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 14/5/2567
Read (223)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 14/5/2567
Read (251)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 14/5/2567
Read (234)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2567
Read (281)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2567
Read (303)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2567
Read (300)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2567
Read (297)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2567
Read (289)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2567
Read (297)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2567
Read (300)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/2/2567
Read (278)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/2/2567
Read (296)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/2/2567
Read (271)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 25/1/2567
Read (283)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 25/1/2567
Read (270)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 25/1/2567
Read (270)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 25/1/2567
Read (299)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 25/1/2567
Read (311)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/11/2566
Read (291)

จำนวนข่าวทั้งหมด 52 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.230.154.90
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 240ip
เดือนนี้ 7516ip
ปีนี้ 58264ip
ทั้งหมด 286937ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator