เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 158 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 13/3/2566
Read (21)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกศน.ตำบลป่างิ้ว ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้มูลทำปุ๋ย"และ "หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์" ณ สำนักงาน กศน.ตำบลป่างิ้ว เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพต่อไป...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 20/2/2566
Read (57)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ คงเสือ ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ กศน.ตำบลป่างิ้ว ตามโครงการฝึกอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น "หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร" ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/2/2566
Read (54)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ กรณี ขอรถรับส่งเพื่อไปโรงพยาบาล โดยมีนางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เป็...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/2/2566
Read (60)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เก...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/2/2566
Read (94)

ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 14/2/2566
Read (56)

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 8/2/2566
Read (54)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 งานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 8/2/2566
Read (61)

จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2565...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 9/1/2566
Read (120)

วันที่ 6 มกราคม 2566 งานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจร้านค้าที่ติดตั้งป้ายเพิ่มเติม และมีการเปลี่ยนแปลงป้าย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 6/1/2566
Read (135)

อำเภอเวียงป่าเป้า คณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้ว และประชาชนตำบลป่างิ้ว ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวร ณ วัดป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียง...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/1/2566
Read (100)

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพล ปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/12/2565
Read (145)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายโสภณ วงค์รักษาศิลป์ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมพิธีเปิด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า โดยคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 26/12/2565
Read (115)

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2022...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/12/2565
Read (126)

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 7/12/2565
Read (130)

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกองการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและพ่อแห่งชาติ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธี...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/12/2565
Read (118)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะบริหาร สมาชิกสภา และ กองการศึกษา เข้าร่วมพิธเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 2/12/2565
Read (126)

วันที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2565​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว​ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ พร้อมรถน้ำอเนกประสงค์​ สนับสนุนการเตรียมสถานที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สหวิทยาเขตเวียงกาหลง​ ปีการศึกษา​2565​ "เวียงป่าเป้าเกมส์​ ​2022" ณ​ สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2565
Read (140)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/สวมหมวกนิรภัย ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2565
Read (123)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานขยะ ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าบ้านฮ่างต่ำ ถึง อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (106)

จำนวนข่าวทั้งหมด 158 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.209.138
ออนไลน์ 22ip
วันนี้ 211ip
เดือนนี้ 5904ip
ปีนี้ 21807ip
ทั้งหมด 129015ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator