เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 141 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

วันที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2565​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว​ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ พร้อมรถน้ำอเนกประสงค์​ สนับสนุนการเตรียมสถานที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สหวิทยาเขตเวียงกาหลง​ ปีการศึกษา​2565​ "เวียงป่าเป้าเกมส์​ ​2022" ณ​ สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2565
Read (11)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/สวมหมวกนิรภัย ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2565
Read (19)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานขยะ ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าบ้านฮ่างต่ำ ถึง อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (19)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานขยะ ร่วมกันปลูกดอกไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (17)

วันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ย.2565 บ้านฮ่างต่ำเหนือ หมู่ที่ 12 ผู้นำหมู่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ร่วม ประชุมหารือ ชี้แจงแนวทางการจัดทำถังขยะเปียก พร้อมลงพื้นที่...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (16)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนาชุมชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน บริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 3 และศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 16 ตำบล...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (16)

วันที่ ​24​ พฤศจิกายน​ 2565​ นางเพ็ญนภา​ ตาลน้อย​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว​ มอบหมายให้กองช่าง​ และ​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่างิ้ว​ ออกสำรวจพื้นที่ทำฝา​ยชะลอน้ำ​ในพื้นที่​ ร่วมกับ​ อบจ.เชียงราย​ สนง. ปภ.เชียงราย​ สาขาเวียงป่าเป้า​ ปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า​ ตามโครงการฝายมีชีวิต​ ของ​ อบจ....


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/11/2565
Read (26)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/11/2565
Read (32)

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 24/11/2565
Read (18)

วันที่​ 23​ พฤศจิกายน​ 2565​ เวลา​ 13.00​- 16.00 น. นางเพ็ญนภา​ ตาลน้อย​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว มอบหมาย​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ​ ณ​ สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงป่าเป้า​ ****เหตุด่วน​ เหตุอัคคีภัย​ แจ้ง​ 095 1452199 ***...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/11/2565
Read (24)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 และต่อด้วยการประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมประสิทธิน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/11/2565
Read (23)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ๋บ้าน ประธาน อสม. พนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมประสิทธินุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/11/2565
Read (20)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/11/2565
Read (21)

ประชาสัมพันธ์สารการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/11/2565
Read (23)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/11/2565
Read (19)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.อนุสรณ์ จันต๊ะเทพ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุม "โครงการพลังชุมชนเชียงราย ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและต...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/11/2565
Read (22)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปในทิศท...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 21/11/2565
Read (19)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ร่วมประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล(สังกัดสำนักปลัดเทศบาล) เพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้การ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 18/11/2565
Read (24)

ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ...


โดย admin
Post Date 4/11/2565
Read (111)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างถนนสาย 118 ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนป่างิ้ววิทยา - หน้าวัดป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 2/11/2565
Read (72)

จำนวนข่าวทั้งหมด 141 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.229.119.176
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 100ip
เดือนนี้ 1165ip
ปีนี้ 83386ip
ทั้งหมด 101172ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator