เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 52 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

การออกหนังสือรับรองของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ในการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่...


โดย นางสุภาพร ปรองดอง ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 5/2/2567
Read (194)

ซ่อมเเซมถนนภายในตำบลป่างิ้ว ...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 31/5/2566
Read (289)

งานไฟฟ้าสาธารณะ ...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/5/2566
Read (234)

ปูยางเเอสฟัสลท์สายถนนป่างิ้ว- ห้วยโต้ง...


โดย น.ส.ฉัตรชฎา แสนช่างไม้
Post Date 28/3/2566
Read (153)

งานวางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ป่าเหมือด...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/3/2565
Read (939)

งานขุดลอก น้ำแม่ลาว หมู่ 9 สบลี...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 24/3/2565
Read (897)

งานซ่อมไฟ บ้านห้วยมะเกลี้ยง...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 8/3/2565
Read (689)

สำรวจโครงการหินคลุกหมู่ที่13...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 2/3/2565
Read (883)

สำรวจ ซ่อมแซม ป่าช้า ...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 24/2/2565
Read (887)

งานรางระบายน้ำ บ้านขุนเมืองงาม หมู่ 11...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 21/2/2565
Read (801)

งานซ่อมประปาหมู่ 5 ป่าเหมือด...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 1/2/2565
Read (702)

งานปรับเกรดถนน หมู่ที่ 10 หนองเขียว...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 1/2/2565
Read (576)

ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/1/2565
Read (634)

ซ่อมไฟ วันที่ 10/01/2565...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 10/1/2565
Read (901)

ซ่อมไฟ ทางเข้าวิทยาลัยเทคนิค4จุด...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 9/12/2564
Read (903)

ซ่อมไฟ วันที่ 2/12/2564...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 2/12/2564
Read (858)

นายกพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเขต1ออกสำรวจพื้นที่งานช่อมแซมเขตที่1...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 30/11/2564
Read (1190)

ซ่อมไฟ วันที่ 23/11/2564...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/11/2564
Read (859)

ซ่อมไฟ วันที่ 18/11/2564...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 18/11/2564
Read (939)

ซ่อมไฟ วันที่ 12/11/2564...


โดย นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 12/11/2564
Read (876)

จำนวนข่าวทั้งหมด 52 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 264ip
เดือนนี้ 4048ip
ปีนี้ 44723ip
ทั้งหมด 273396ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator