เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 10 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน งวดปีงบประมาณ 2566 ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 72 (สตง.รับรองแล้ว)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 25/1/2567
Read (134)

ประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย นางจันทราวรรณ ทวีโยค หัวหน้าฝ่ายงานคลัง
Post Date 20/10/2566
Read (228)

รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 3/10/2566
Read (200)

ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน งวดปีงบประมาณ 2565 ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 72 (สตง.รับรองแล้ว)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/3/2566
Read (438)

การประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 7/11/2565
Read (442)

รายงานการรับ- จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/10/2565
Read (455)

รายงานสถานะทางการคลัง ตามประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 24/12/2564
Read (662)

รายงานสถานะทางการคลัง ตามประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 29/7/2564
Read (934)

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 24/12/64
Read (858)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 30/12/64
Read (871)

จำนวนข่าวทั้งหมด 10 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 244ip
เดือนนี้ 568ip
ปีนี้ 30016ip
ทั้งหมด 258689ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator