เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 29 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี 2566...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 24/2/2566
Read (271)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (426)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (404)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (439)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (433)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 8/2/2566
Read (452)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (376)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (382)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (417)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (408)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (351)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 3/2/2566
Read (512)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 22/8/2565
Read (191)

ชมรมฟุตซอล ฟุตบอล ตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 16/5/2565
Read (160)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง หารือและแจ้งแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และประชุมชี้แจงการเตรียมดำเนินการตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 5/5/2565
Read (1096)

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 14/3/2565
Read (939)

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 10/3/2565
Read (881)

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้วทั้ง 5 แห่ง...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 7/3/2565
Read (918)

แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 7/3/2565
Read (875)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 4/3/2565
Read (906)

จำนวนข่าวทั้งหมด 29 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 270ip
เดือนนี้ 4054ip
ปีนี้ 44729ip
ทั้งหมด 273402ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator