เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
2.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2566)
3.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2566
4.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
5.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
6.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)
7.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
8.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
9.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
10.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
11.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)
12.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.2566)
13.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
14.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
15.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
16.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ในรอบ 6 เดือน ( ต.ค. 2565 ถึง มี.ค.2566 )
17.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
18.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
19.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
20.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2565)
21.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
22.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
23.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
24.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)
25.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
26.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
27.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
28.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
29.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
30.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
31.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
32.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
33.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
34.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
35.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
36.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
37.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
38.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2564)
39.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
40.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
41.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
42.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
43.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
44.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
45.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
46.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
47.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
48.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.2563)
49.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
50.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
51.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
52.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
53.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
54.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
55.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
56.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
57.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 25ip
วันนี้ 236ip
เดือนนี้ 560ip
ปีนี้ 30008ip
ทั้งหมด 258681ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator