เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
2.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
3.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)
4.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.2566)
5.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
6.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
7.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
8.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ในรอบ 6 เดือน ( ต.ค. 2565 ถึง มี.ค.2566 )
9.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
10.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
11.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
12.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2565)
13.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
14.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
15.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
16.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)
17.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
18.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
19.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
20.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
21.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
22.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
23.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
24.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
25.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
26.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
27.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
29.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
30.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2564)
31.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
32.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
33.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
34.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
35.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
36.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
37.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
38.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
39.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
40.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.2563)
41.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
42.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
43.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
44.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
45.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
46.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
47.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
48.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
49.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 37ip
วันนี้ 242ip
เดือนนี้ 12577ip
ปีนี้ 71378ip
ทั้งหมด 178586ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator