เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
2.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
3.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)
4.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
5.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
6.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
7.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
8.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
9.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
10.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
11.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
12.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
13.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
14.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
16.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
17.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2564)
18.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
19.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
20.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
21.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
22.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
23.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
24.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
25.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
26.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
27.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.2563)
28.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
29.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
30.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
31.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
32.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
33.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
34.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
35.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
36.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.229.119.176
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 98ip
เดือนนี้ 1163ip
ปีนี้ 83384ip
ทั้งหมด 101170ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator