เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2.) คู่มือประชาชนการเลิกทะเบียนพาณิชย์(ห้างหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้า)
3.) คู่มือประชาชน ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเเละขออนุญาตก่อสร้างบ้าน
4.) คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5.) คู่มือประชาชนการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
6.) คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
7.) คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8.) คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
9.) คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
10.) คู่มือประชาชนการแจ้งรื้ิอถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11.) คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน
12.) คู่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
13.) คู่มือประชาชนการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
14.) คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน
15.) คู่มือประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
16.) คู่มือประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
17.) คู่มือประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
18.) คู่มือประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
19.) คู่มือประชาชนการขออนุญาตดัดแปล หรือใช้ที่จอดรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
20.) คู่มือประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
21.) คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
22.) คู่มือประชาชนการเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
23.) คู่มือประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
24.) คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาต ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
25.) คู่มือสําหรับประชาชนเกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพ
26.) คู่มือประชาชนการเลิกพาณิชยกิจ(บุคคลธรรมดา)
27.) คู่มือประชาชนการเปลี่ยนแปลงพาณิชยกิจ(ห้างหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้า)
28.) คู่มือประชาชนการเปลี่ยนแปลงพาณิชยกิจ(บุคคลธรรมดา)
29.) คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(ห้างหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้า)
30.) คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(บุคคลธรรมดา)
31.) คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
32.) คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.230.154.90
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 236ip
เดือนนี้ 7512ip
ปีนี้ 58260ip
ทั้งหมด 286933ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator