เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เเนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ (กรณีตัวอย่าง รวบรวมและเทียบเคียง)
2.) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.) คำสั่งรักษาราชการเเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.) ประกาศร้อยละ ที่ใช้เป็นฐานในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2/2565
5.) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
6.) ประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
7.) หลักเกณฑ์การบรรจุและเเต่ตั้งบุคลากร
8.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
9.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
10.) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
11.) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
12.) ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
13.) ประกาศกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
14.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15.) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น
16.) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
17.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18.) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
20.) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
21.) รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2564
22.) ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
23.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
24.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
25.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
26.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
27.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
28.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
29.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
30.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.212.94.18
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 325ip
เดือนนี้ 1475ip
ปีนี้ 109292ip
ทั้งหมด 216500ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator