เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คำสั่งรักษาราชการเเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.) ประกาศร้อยละ ที่ใช้เป็นฐานในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2/2565
3.) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
4.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น
6.) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8.) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
10.) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
11.) รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2564
12.) ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
13.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
14.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
15.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
16.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
17.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
18.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
19.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
20.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.229.119.176
ออนไลน์ 22ip
วันนี้ 102ip
เดือนนี้ 1167ip
ปีนี้ 83388ip
ทั้งหมด 101174ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator