เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
2.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
3.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
4.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กันยายน 2565
5.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
6.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
7.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
8.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
9.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2565
10.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565
11.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
12.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2565
13.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
14.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2565
15.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
16.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
17.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
18.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
19.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2565
20.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
21.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
22.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
23.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
24.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2565
25.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564
26.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
27.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564
28.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
29.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนตุลาคม 2564
30.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2564
31.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2565
32.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
33.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานสถานะประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
34.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนสิงหาคม 2564
35.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2564
36.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
37.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564
38.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564
39.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
40.) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.209.138
ออนไลน์ 19ip
วันนี้ 215ip
เดือนนี้ 5908ip
ปีนี้ 21811ip
ทั้งหมด 129019ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator