เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ในรอบ 6เดือน
2.) รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน
3.) การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy (new)
4.) สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
5.) รายงานการประชุมการปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6.) รายงานการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริาหารงานบุคคล
7.) เเต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
8.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน
10.) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
11.) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
12.) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 263ip
เดือนนี้ 12598ip
ปีนี้ 71399ip
ทั้งหมด 178607ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator