เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) มอบนโยบาย No Gift Policy ให้พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2.) การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต ระหว่างชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย กับเทศบาลตำบลป่างิ้ว
3.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ในรอบ 12 เดือน
5.) รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6.) รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7.) สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ในรอบ 6เดือน
9.) รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน
10.) การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy (new)
11.) สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
12.) รายงานการประชุมการปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร
13.) รายงานการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริาหารงานบุคคล
14.) เเต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
15.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน
17.) การขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลป่างิ้ว
18.) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
19.) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
20.) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
35.174.62.162
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 269ip
เดือนนี้ 4053ip
ปีนี้ 44728ip
ทั้งหมด 273401ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator