เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.) เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
6.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
10.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
11.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12.) เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
13.) เทศบัญญัติ การเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2553
14.) เทศบัญญัติ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2555
15.) เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562
16.) เทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562
17.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18.) เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2555
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 242ip
เดือนนี้ 566ip
ปีนี้ 30014ip
ทั้งหมด 258687ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator