เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน 2566 - กันยายน 2566
2.) แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.) รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
4.) ช่องทางเร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผุู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
7.) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
8.) คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์
9.) แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 243ip
เดือนนี้ 567ip
ปีนี้ 30015ip
ทั้งหมด 258688ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator