เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ2566
2.) รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 6 เดือน แรก
3.) ช่องทางเร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผุู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
6.) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
7.) คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์
8.) แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 258ip
เดือนนี้ 12593ip
ปีนี้ 71394ip
ทั้งหมด 178602ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator