เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เเผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ดำเนินการในปี 2567)
2.) รายงานการฝึกอบรม นักทรัพยากรบุคคล
3.) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปีเเรก)
4.) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.) แผนการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
6.) ระเบียบเกี่ยวกับวันลาท้องถิ่น
7.) โครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการ ทต.ป่าง้ิว
8.) พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
9.) เส้นทางความก้าวหน้าพนักงานเทศบาล
10.) โครงการสร้างเทศบาลตำบลป่างิ้วให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
11.) แผนพัฒนาบุคลากร
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.220.62.183
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 245ip
เดือนนี้ 569ip
ปีนี้ 30017ip
ทั้งหมด 258690ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator