เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
2.) แบบฟอร์มขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
3.) แบบฟอร์มขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
4.) แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5.) แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
6.) แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน(กรณีรับ-ส่งไปโรงพยาบาล)
7.) แบบฟอร์มแจ้งความเสียหายด้านประปา
8.) แบบฟอร์มขอรับบริการใช้น้ำประปา
9.) แบบฟอร์มขอยกเลิกรับบริการใช้น้ำประปา
10.) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์
11.) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพ
12.) หนังสือแจ้งการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
13.) หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
14.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
15.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
16.) แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
17.) แบบคำขอปรับสภาพบ้านคนพิการ
18.) แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
19.) แบบฟอร์ม ศพด.
20.) แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.212.94.18
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 335ip
เดือนนี้ 1485ip
ปีนี้ 109302ip
ทั้งหมด 216510ip

หน่วยงานภายในเทศบาล



         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator