เทศบาลตำบลป่างิ้ว

อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว
อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว
อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว  บ้านขุนเมืองงาม  หมู่ที่ 11   มีขนาดความจุ 5,050,890  ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ปีงบประมาณ 2534  (ประเภทงานทำเอง)  ซึ่งได้รับการถ่ายโอนอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทรัพยากรน้ำ  มีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่างิ้ว ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเวียง  ประมาณ  1,200  ครัวเรือน  พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  8,825  ไร่ สันเขื่อนกว้าง   8.00  เมตร   สันเขื่อนสูง  22.00  เมตร   สันเขื่อนยาว  142.00  เมตร   ความจุเก็บกัก 5,050,890 ลูกบาศก์เมตร

 


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.204.181.91
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 252ip
เดือนนี้ 12587ip
ปีนี้ 71388ip
ทั้งหมด 178596ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator