เทศบาลตำบลป่างิ้ว
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 17/11/2565 Read (30)

   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 4/11/2565 Read (89)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 1/11/2565 Read (62)

   ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

งานจัดเก็บรายได้ โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน Post Date 20/10/2565 Read (81)

   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 10/10/2565 Read (175)

   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 10/10/2565 Read (166)

   กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 28/9/2565 Read (342)

   ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยเปิดอบรมออนไลน์ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 5/7/2565 Read (480)

   การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/5/2565 Read (557)

   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 18/5/2565 Read (636)

   ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก #โควิด19 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 8/4/2565 Read (783)

   แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 7/4/2565 Read (769)

   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 7/3/2565 Read (875)

   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 7/3/2565 Read (814)

   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล (สายงานผู้บริหาร)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นายปิยะ ปากุลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ Post Date 1/10/2564 Read (1136)

   ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย  นิติกร Post Date 3/2/2025 Read (1033)

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกองการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและพ่อแห่งชาติ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 5/12/2565 Read (0)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะบริหาร สมาชิกสภา และ กองการศึกษา เข้าร่วมพิธเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี ประจำปีการศึกษา 2565...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 2/12/2565 Read (1)

วันที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2565​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว​ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ พร้อมรถน้ำอเนกประสงค์​ สนับสนุนการเตรียมสถานที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สหวิทยาเขตเวียงกาหลง​ ปีการศึกษา​2565​ "เวียงป่าเป...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 29/11/2565 Read (11)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/สวมหมวกนิรภัย ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 29/11/2565 Read (19)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานขยะ ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าบ้านฮ่างต่ำ ถึง อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 28/11/2565 Read (19)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานขยะ ร่วมกันปลูกดอกไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 28/11/2565 Read (17)

วันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ย.2565 บ้านฮ่างต่ำเหนือ หมู่ที่ 12 ผู้นำหมู่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ร่วม ประชุมหารือ ชี้แจงแนวทางการจัดทำถังขยะเปียก พร้อมลงพื้นที่...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 28/11/2565 Read (16)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนาชุมชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน บริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 3 ...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 28/11/2565 Read (16)

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/สวมหมวกนิรภัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 27/11/2565 Read (31)

วันที่ ​24​ พฤศจิกายน​ 2565​ นางเพ็ญนภา​ ตาลน้อย​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว​ มอบหมายให้กองช่าง​ และ​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่างิ้ว​ ออกสำรวจพื้นที่ทำฝา​ยชะลอน้ำ​ในพื้นที่​ ร่วมกับ​ อบจ.เชียงราย​ สนง. ปภ.เชียงราย​ สาขาเวียงป่าเป้า​ ปกครอง...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 25/11/2565 Read (26)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 25/11/2565 Read (32)

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566...

งานจัดเก็บรายได้ โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน Post Date 24/11/2565 Read (9)

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566...

ข่าวกิจกรรม โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน Post Date 24/11/2565 Read (20)

วันที่​ 23​ พฤศจิกายน​ 2565​ เวลา​ 13.00​- 16.00 น. นางเพ็ญนภา​ ตาลน้อย​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว มอบหมาย​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ​ ณ​ สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงป่าเป้า​ ****เหตุด่วน​ เหตุอัคคีภัย...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 23/11/2565 Read (25)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 และต่อด้วยการประชุมโครงการถังข...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 23/11/2565 Read (24)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ๋บ้าน ประธาน อสม. พนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมประสิทธินุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 23/11/2565 Read (20)

ประกาศการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วย กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 22/11/2565 Read (30)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 22/11/2565 Read (22)

ประชาสัมพันธ์สารการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 22/11/2565 Read (23)

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 22/11/2565 Read (20)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.อนุสรณ์ จันต๊ะเทพ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุม "โครงการพลังชุมชนเชียงราย ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนากลไกกา...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 22/11/2565 Read (22)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และตามนโยบายเ...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 21/11/2565 Read (19)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ร่วมประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล(สังกัดสำนักปลัดเทศบาล) เพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิ...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 18/11/2565 Read (24)

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 17/11/2565 Read (30)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 16/11/2565 Read (26)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน รอบที่ 1...

งานพัฒนาชุมชน โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 16/11/2565 Read (27)

การประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565...

กองคลัง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 7/11/2565 Read (41)


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
34.229.119.176
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 115ip
เดือนนี้ 1180ip
ปีนี้ 83401ip
ทั้งหมด 101187ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator