หมวดหมู่ : ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง กระบะบรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติราชการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยก่ว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
โดย : kanya60
อ่าน : 234
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง กระบะบรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติราชการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยก่ว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding