หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
โดย : kanya60
อ่าน : 123
จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563