หมวดหมู่ : ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้อ : ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง กระบะบรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ( e-biddibing)
โดย : kanya60
อ่าน : 83
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง กระบะบรรทุก(ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ( e-biddibing) งบประมาณ /ราคากลาง 1,025,000 บาท