หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้วที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านทางระบบ ITAS ประจำปี2562
โดย : admin
อ่าน : 552
อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เทศบาลตำบลป่างิ้ว อยู่ระหว่างการประเมิน ITA ของสำนักงาน ปปช. จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านทางระบบ ITAS

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/nd9hjm