[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าการทำงานของเทศบาลเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ควบคุมภายใน  
 

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)


แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)***************************************************************

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ  2562
แบบ ปส
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2


*************************************
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ  2561
แบบ ปอ3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.3 ติดตาม รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

*************************************
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ  2560

รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปอ 3 

แบบ ปส
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  สำนักปลัด    เทศบาลตำบลป่างิ้ว    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อตกลงการปฏิบัติรา ชการ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบรายละเอียดแนบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เริ่มปี 60
แบบรายละเอียดแนบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สิ้นรอบ ปี 60
รายละเอียดตัวชี้วัด ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก เทศบาลตำบลป่างิ้ว สำนักปลัดเทศบาล 

***********************************************
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.. 2559
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลป่างิ้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(1)
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลป่างิ้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(2)

แบบรายละเอียดแนบข้อตกลงการปฏิบัติราชการเริ่มรอบปี 2559
แบบรายละเอียดแนบข้อตกลงการปฏิบัติราชการสิ้นรอบปี 2559
รายละเอียดตัวชี้วัด ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลป่างิ้ว


********************************
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

-ปอ.1
-ปอ.2
-ปอ.3


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่างิ้ว 2558

***********************************************
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2557

-ปอ.1
-ปอ.2
-
ปอ.3


**************************************************************************************